Ing. Marianna Zverková

dane a účtovníctvo

Poskytujeme poradenské služby v oblasti daní a účtovníctva so zárukou.Kontaktujte nás

Účtovníctvo a daňové poradenstvo – celá SR

Kvalita a spoľahlivosť

Klientom poskytujeme fakty a informácie, aby sa mohli správne rozhodnúť. Sledujeme termíny, spracovávame požadované výstupy riadne a včas podľa zákonných požiadaviek. Pracujeme systematicky, precízne a diskrétne. Konáme čestne a svedomito.

 

Záruka a zodpovednosť

Za kvalitu našej práce ručíme podľa zmluvných podmienok a platnej legislatívy. Používame dostupné zákonné prostriedky podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta, ktoré považujeme za užitočné. Konáme zodpovedne a férovo.

Zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej činnosti daňového poradcu a účtovníka máme poistenú v poisťovni Allianz.

 

Zmena je život

Sledujeme zmeny zákonov a odporúčame klientom ako sa na ne pripraviť.
Využívame moderné technológie v súlade s potrebami našich klientov.

 

Radi Vám pomôžeme

Poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva

Poradíme Vám ako správne zaúčtovať obchodné transakcie, zostavíme účtovnú závierku, pripravíme kalkuláciu základu dane z príjmov a spracujeme daňové priznanie tak, aby ste neplatili viac ako musíte v súlade so zákonom.

Účtovníctvo alebo daňová evidencia

Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo alebo vedenie daňovej evidencie podľa typu činnosti a právnej formy podnikateľa.

Upozorníme na zákonné povinnosti a v prípade ak existuje možnosť voľby, poradíme Vám čo je pre Vás výhodnejšie ?

Komunikácia online

Sme pripravení na komunikáciu online ako s Vami tak aj s úradmi vo Vašom mene v rozsahu plnej moci, ktorú nám udelíte. Elektronická komunikácia s finančnou správou je pre nás samozrejmosťou.

Podnikateľské poradenstvo

Robíte dôležité obchodné a manažérske rozhodnutia? My Vám k nim včas a v požadovanej štruktúre poskytneme relevantné informácie a podporné dáta.

Prehľad v neustále sa meniacej legislatíve ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie je dôležitou súčasťou našej práce.

20 rokov skúseností v ekonomickom poradenstve

Čo nás vystihuje ?
Neustála práca na vlastnom rozvoji. Profesionalita. Odborné a komunikačné kompetencie.Kontaktujte nás