Ing. Marianna Zverková

účtovníctvo a poradenstvo

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti vedenia účtovníctva a ekonomické poradenstvo.Kontaktujte nás

Účtovníctvo a ekonomické poradenstvo – Bratislava

Kvalita a spoľahlivosť

Klientom poskytujeme fakty a informácie, aby sa mohli správne rozhodnúť. Sledujeme termíny, spracovávame požadované výstupy riadne a včas podľa zákonných požiadaviek. Pracujeme systematicky, precízne a diskrétne. Konáme čestne a svedomito.

 

Záruka a zodpovednosť

Za kvalitu našej práce ručíme podľa zmluvných podmienok a platnej legislatívy. Používame dostupné zákonné prostriedky podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta, ktoré považujeme za užitočné. Konáme zodpovedne a férovo.

 

Zmena je život

Sledujeme zmeny zákonov a odporúčame klientom ako sa na ne pripraviť.
Využívame moderné technológie v súlade s potrebami našich klientov.

 

Radi Vám pomôžeme

Podnikateľské poradenstvo

Poskytovanie informácií a faktov potrebných pre firemné a manažérske  rozhodovanie.

Podpora v oblasti podnikových procesov.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo jednorázovo alebo priebežne podľa potrieb klientov.

Daňové priznania

Všetky druhy daňových priznaní pre fyzické i právnické osoby, podnikateľov aj nepodnikateľov.

Komunikácia s úradmi online

Elektronická komunikácia s finančnou správou a poisťovňami na základe splnomocnenia.

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia pre  podnikateľov aj nepodnikateľov (napr. v prípade prenájmu nehnuteľnosti).

Mzdy a personalistika

Spracovanie mzdovej agendy, podpora firemných procesov v personálnej oblasti.

20 rokov skúseností v ekonomickom poradenstve

Čo nás vystihuje ?
Neustála práca na vlastnom rozvoji. Profesionalita. Odborné a komunikačné kompetencie.Kontaktujte nás