Ing. Marianna Zverková

dane a účtovníctvo

Poskytujeme poradenské služby v oblasti daní a účtovníctva so zárukou.Kontaktujte nás

Účtovníctvo a daňové poradenstvo – celá SR

Kvalita a spoľahlivosť

Klientom poskytujeme fakty a informácie, aby sa mohli správne rozhodnúť. Sledujeme termíny, spracovávame požadované výstupy riadne a včas podľa zákonných požiadaviek. Pracujeme systematicky, precízne a diskrétne. Konáme čestne a svedomito.

 

Záruka a zodpovednosť

Za kvalitu našej práce ručíme podľa zmluvných podmienok a platnej legislatívy. Používame dostupné zákonné prostriedky podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta, ktoré považujeme za užitočné. Konáme zodpovedne a férovo.

Zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej činnosti daňového poradcu a účtovníka máme poistenú v poisťovni Allianz.

 

Pružnosť a rýchlosť

Sledujeme zmeny zákonov a odporúčame klientom ako sa na ne pripraviť.
Využívame moderné technológie v súlade s potrebami našich klientov.

 

Radi Vám pomôžeme

Poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva

*Vieme ako správne zaúčtovať obchodné transakcie a s ľahkosťou naše vedomosti zdieľame.

 

*Radíme aj pri zostavovaní účtovných závierok a výpočtoch dane z príjmov právnických aj fyzických osôb tak, aby naši klienti neplatili viac ako musia.

Účtovníctvo alebo daňová evidencia

*Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo alebo vedenie daňovej evidencie ? Záleží na povahe činností a právnej forme podnikania.

 

*Strážime vaše zákonné povinnosti a v prípade možnosti výberu, radíme čo je pre Vás výhodnejšie.

Komunikácia s úradmi

*S klientami aj úradmi komunikujeme elektronicky a komunikáciu s úradmi zvládame aj za vás v rozsahu udelenej plnej moci.

 

*Elektronická komunikácia s finančnou správou je pre nás samozrejmosťou.

Podnikateľské poradenstvo

*Vy robíte dôležité obchodné a manažérske rozhodnutia a my vám k nim poskytujeme potrebné informácie, fakty a údaje v dohodnutej forme a štruktúre.

 

*Prehľad v neustále sa meniacej legislatíve ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie je dôležitou súčasťou našej práce.

20 rokov skúseností v ekonomickom poradenstve

Čo nás vystihuje ?
Neustála práca na vlastnom rozvoji. Profesionalita. Odborné a komunikačné kompetencie.Kontaktujte nás