Index daňovej spoľahlivosti v roku 2022

Zverejnenie prideleného Indexu daňovej spoľahlivosti (IDS) na portáli finančnej správy sa odkladá. Novelou zákona o správe daní, ktorú 15.2.2022 podpísala prezidentka SR,  sa pôvodný termín posúva z 30.6.2022 na 30.9.2022. Touto novelou sa zároveň mení aj termín na zaslanie Oznámenia o pridelení IDS finančnou správou z pôvodného do 28.2.2022 na nový do 30.6.2022. Od prideleného IDS sa budú odvíjať aj výhody pre jednotlivých daňovníkov v oblasti daní, pôjde o akýsi systém benefitov a obmedzení.

Aké benefity a obmedzenia bude správca dane uplatňovať podľa prideleného IDS sa dozvieme viac na portáli finančnej správy.

Kritéria hodnotenia zverejnené finančnou správou nájdete TU.

#dane #indexdanovejspolahlivosti #spravadani #danovevyhody

15% daň z príjmov z podnikania za rok 2021

Zníženú 15% sadzbu dane z príjmov si môže uplatniť daňovník – fyzická osoba pri príjmoch z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov) za rok 2021, ak takýto zdaniteľný príjem u neho nepresiahol sumu 49.790 EUR za rok 2021. Rovnako si môže uplatniť túto zníženú sadzbu dane 15% zo základu dane vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2021 aj daňovník – právnická osoba, ak jeho zdaniteľný príjem (výnos) za toto zdaňovacie obdobie nepresiahol sumu 49.790 eur.

Uplatnenie zníženej 15% sadzby dane nie je viazané na splnenie podmienok pre mikrodaňovníka (fyzická osoba, právnická osoba).

#dane #danovepriznanie #sadzbadane