15% daň z príjmov z podnikania za rok 2021

Zníženú 15% sadzbu dane z príjmov si môže uplatniť daňovník – fyzická osoba pri príjmoch z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov) za rok 2021, ak takýto zdaniteľný príjem u neho nepresiahol sumu 49.790 EUR za rok 2021. Rovnako si môže uplatniť túto zníženú sadzbu dane 15% zo základu dane vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2021 aj daňovník – právnická osoba, ak jeho zdaniteľný príjem (výnos) za toto zdaňovacie obdobie nepresiahol sumu 49.790 eur.

Uplatnenie zníženej 15% sadzby dane nie je viazané na splnenie podmienok pre mikrodaňovníka (fyzická osoba, právnická osoba).

#dane #danovepriznanie #sadzbadane